logo BNM

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP

Hướng dẫn kinh doanh không bỏ vốn

Kinh doanh chất xám, kinh doanh trí tuệ

Diễn đàn kinh tế tri thức

Công nghệ và trí tuệ

Tel: 096 28 22222

Email: diendankinhtetrithuc@gmail.com

Website: kinhdoanhkhongbovon.com

Diễn đàn hướng về cho rất nhiều hơn là nhận, biểu dương lòng nhân đạo, phát hiện bồi dưỡng nhân tài, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người gặp khó khăn, nâng cao trí tuệ cộng đồng, cập nhật hàng ngày trí tuệ Thế giới, khuyến khích sáng tạo, thúc đẩy xã hội ngày càng thông minh, văn minh và kinh doanh thông minh đúng luật pháp.

Giới thiệu về kinh tế tri thức
Bài toán kinh doanh
Kinh doanh không bỏ vốn
Ý tưởng mới trên thế giới vào kinh doanh
Ứng dụng công nghệ vào kinh doanh
Phần mềm kinh doanh BNM cung cấp

Chào mừng bạn đến với diễn đàn kinh tế tri thức, bước vào kinh doanh không bỏ vốn để thông minh hơn và giàu có hơn

Điều kiện trở thành doanh nhân BNM

Kinh doanh thông minh là gì?

Là khi bạn không có điều kiện thuận lợi bằng người khác, cùng làm ngành giống người khác, nhưng bạn vẫn kiếm được nhiều tiền hơn người khác, lại đỡ tốn thời gian, công sức và an toàn hơn người khác. Đó gọi là kinh doanh thông minh. Bạn phải thông thạo Luật pháp, sử dụng trí tuệ và bài toán kinh tế ứng dụng một cách khoa học vào kinh doanh.

Bạn hãy thành công hơn khi biết về kinhdoanhthongminh.vn

thunga

2019-04-02 04:48:34

Đã có 225 bài

Đã bình luận: 0

Hướng dẫn cài đặt mạng Blockchain dùng Hyperledger Fabric (P2)

Tiếp theo phần 1, phần này sẽ đi sâu vào thực hành, hướng dẫn các bạn cách cài đặt một mạng blockchain dùng Hyperledger Fabric
Dưới đây là mô hình 1 mạng blockchain Hyperledger fabric
d2HEWTyoRgMrzC1hzLjjtgA5THDQ2SeAuE8ThvfaOhOSfdR9HfwsMgtHi9zEpZkvTEPCjzZz_F-XAIR_bbnjnibYGYrCCGVIoz0Na_XXtCDzfeDT6blUjdPbvN6IKTR9OGut6CXQudVP9qjlqA
Ở mô hình trên, Fabric CA là Fabric Certificate Authority cung cấp authentication cho các participant trong mạng Hyperledger. Bất kỳ participant nào tham gia mạng blockchain phải được đăng kí với CA trước. Quá trình này gọi là enrollment. Peer là các computer node, lưu trữ bản copy của blockchain và thực hiện quá trình consensus. Ordering service kiểm tra permission của clien, validate các transaction đến từ client.
Chúng ta sẽ cài đặt mạng blockchain này trên môi trường Linux Ubuntu 16.04
PrerequisitesTrước khi cài đặt Hyperledger, cần cài đặt những tool sau
Git client Go – 1.7.5 For macOS, Xcode must be installed Docker – 17.03.0-ce or later Docker Compose – 1.8.1 or later Pip
Những tool trên thì cài đặt như guideline (Google Search ra đầy), chỉ chú ý về Go, không nên cài đặt go vào thư mục /usr/ mà nên cài vào thư mục ~ để tránh việc permission sau này. Sau đó setup GOPATH trong file ~/.bashrc như dưới
LO3bW02abAzsvNZyy7bl9exJ33t5GXnSTjJxlpp97Q-e0MVg2_ag680xmfWCy_Al7suxz8cXIybKek88jAA8ZH2inv2kcRbDdGdxq3CPnK5Q3DejRKW_CPncTyGBpr-jwhlV-NhIAHJ0-jDNjQ
9ONU84N7VYHuKud2f0iJngQ9YNiO-lhqh_kujyjEAx-s0QTOQVNt_CO_8y8FYudEPM57z5GGBmI8Ix327yY--6mjKmQPJJp08obpfp5zswsiqVnwBBDdQH-5BCgT0v-Kff0zSmKnFzB56G_d8g
Cloning the Hyperledger Fabric sourceTạo một thư mục github.com/Hyperledger trong thư mục $GOPATH để clone source code Fabric về
cd $GOPATH/src
mkdir -p github.com/hyperledger
cd github.com/hyperledger
Sau đó chạy git clone để download Hyperledger Fabric từ github về
0qHCHRSD2rXz-C8MCKIJtVCh3pO4b7hVBOipNhQg89HqLrokScjIfAsEB27BI7PgTPbk7gXTtIpj1hIOu2-XTSCb-hcighj45IqWV5EAq9h9EMwyIML2FRje0hBzX-1MbkitoPmdwEc3XhvYpQ
Build mạng hyperledger
Hyperledger cung cấp 1 bản sample để bạn có thể build 1 mạng blockchain đơn giản
git clone https://github.com/hyperledger/fabric-samples.git
cd fabric-samples
Hyperledger đã đóng gói Fabric-CA, Ordering Service, Peer thành các docker, bạn cần download các docker image này về để sử dụng như sau
curl -sSL https://goo.gl/kFFqh5 | bash -s 1.1.0
Chú ý version giữa bản binary và bản fabric sample ở trên cần cùng 1 version, nếu khác version sẽ gây lỗi khi running sau này
Đây là lệnh mình hay dùng
git clone -b master https://github.com/hyperledger/fabric-samples.git
cd fabric-samples
git checkout v1.1.0-alpha
cd fabric-samples
curl -sSL https://goo.gl/6wtTN5 | bash -s 1.1.0-alpha
Lệnh trên sẽ download file shellscript và và thực hiện shell để download và extract bộ binaries của Hyperleger Fabcric về cũng như các docker images
HEt5WhrJ8hc7-YLspjsG-Q7W-GznVcK61ObEHrGATPo5gjcSUahDBmeF1CIZ_I8cI4yG2r6vLGDf8op75G6tEd3hGeb1vDZFw2yx5aUIhHxxHaLevcPDB16SkVGjsw6xTxfq2vr8EG1Qb8nS2w
Navigate vào thư mục fabcar trong bộ fabric-sample, execute shellscript ./startFabric để khởi động mạng blockchain và install smartcontract sẵn có vào blockchain
WBHJ74fo1Vv4E6Y-6t_riZhkqznWD_xSzvj-i1lC1_n4yM1IDoJ8WBj1eAJ_wkCl0c7eC5dJxI31J3ZMGLuMzN7TNXZrixQkdxu2m6NEcZ98Q5DVmHU7f-yUDWKuN27UBFqEVFG3nJ5vo1uzbw
Phân tích shellscript này để biết nó làm gì
uioD01x4T6k1xrvPXOKiJC9xqpci5C3MZ-03pvFKx6IlV9H3GG00UmHfvaYgI9hfzvi5jUjoTc-AhHY4PLlIW4qNoQ-xbVKnraFDyiS9FZuyfJTBRv6o1nagQ8dEOlhAA_-jg75NE0Lloj9R5A
Đoạn script này chạy 1 shell script khác từ thư mục basic-network là start.sh
w3lfPt_ZYARmTt1clfgXg5Fh337seC2JImFyP7MQgzTtsaB5KTaojCg1dnhId-yL3jy8xZ78sSQcEo8kPHaDdtfZsplJFZNuLyb9NOssYRUrI1EbPis49XazMRso1yK01zZViGzH6Wxk6SB4vA
Command docker-compose sẽ run các fabric container đã down đươc ở bước trên bao gồm fabric CA (ca.example.com), ordering service (orderer.example.com) và peer (peer0.org1.example.com) và cuối cùng là couchdb, một built-in database của Fabric ledger .Các container này được định nghĩa trong docker-compose.yml
Sau đó là tạo 1 channel của fabric và join peer0.org1.example.com và channel này. Giải thích thêm channel trong Hyperledger fabric là một sub-network, các peer trong cùng 1 channel này sẽ maintain 1 distributed ledger tách biệt với các peer trong channel khác
Còn đoạn command dưới là thực hiện việc cài đặt và khởi tạo 1 smartcontract tên là fabcar vào mạng hyperledger
E98S3vvATkUgOiS600FvtsPd-t01ouvJzYXDd9-jhqs819sgryy_OKnnP2c22EtLMQOjRvWADuL1MNr5_oqXN5YiAgmGit0nj9q-r-AZN_p7Wtb7PgAJ2JxYkujSwBhz6ffOzBtWfgCeSftVzw
Cuối cùng, chạy lệnh docker ps để thấy các fabric instance như ca, peer, ordering đang chạy
ob1ITkObOwmgqby2OiRQXVxPLIztpN__86AZKQ0tGNkC8V43zhDpFJ-ZsYlpRxEpSXsGCLmu-EnL_-EdQUIJUh98j4NF7vyiWZ8pnCaIGtpAIvdZ48_Bk7qzTQUcCyHbpheOzy-pRz6E6UBNeQ
Trên đây là cách setup 1 mạng blockchain Hyperledger đơn giản, bài tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn cách phát triển app tương tác với mạng blockchain này.

Trả lời

quang cao
quang cao
quang cao
quang cao
Thành viên online
  • thunga
Thông tin

Bản quyền thuộc về:

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÔNG BỎ VỐN ĐA QUỐC GIA BNM

Địa chỉ: Liền kề 2, vị trí 23, khu đô thị Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội

GPKD: 0108149414

Email: bnmidc@gmail.com

Website: diendankinhtetrithuc.com

Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông

© 2018 BNM Corporation. All Rights Reserved.