Rao vặt Mua bán

UBER..Thép ống đúc nhúng kẽm phi 49,phi 90,phi 114,thép ống đúc od 273

UBER..Thép ống đúc nhúng kẽm phi 49,phi 90,phi 114,thép ống đúc od 273

15.000 đ Hoài Nhơn Lượt xem: 126 Ngày: 05-07-2017
Tin..Thép ống phi 114 ,od 133,thép ống đúc phi 133 x 5ly,od 83,od 140

Tin..Thép ống phi 114 ,od 133,thép ống đúc phi 133 x 5ly,od 83,od 140

15.000 đ An Nhơn Lượt xem: 61 Ngày: 30-06-2017
Post..Thép ống đúc phi 457 x 14ly,thép ống đúc phi 355 x 11ly

Post..Thép ống đúc phi 457 x 14ly,thép ống đúc phi 355 x 11ly

15.000 đ Phù Cát Lượt xem: 137 Ngày: 02-08-2017
Jk..Thép ống đúc đen phi 168,phi 219,phi 325,thép ống china phi 355

Jk..Thép ống đúc đen phi 168,phi 219,phi 325,thép ống china phi 355

15.000 đ Phù Cát Lượt xem: 213 Ngày: 26-07-2017
Thép ống phi 508,ống thép đúc phi 219 x 8.18ly,thép ống đúc phi 325

Thép ống phi 508,ống thép đúc phi 219 x 8.18ly,thép ống đúc phi 325

15.000 đ Quy Nhơn Lượt xem: 43 Ngày: 24-07-2017
A36..Thép ống hàn đường kính phi 650 x 9.53ly,phi 508

A36..Thép ống hàn đường kính phi 650 x 9.53ly,phi 508

15.000 đ Hoài Nhơn Lượt xem: 147 Ngày: 19-07-2017
Post..Thép ống đúc phi 457 x 14ly,thép ống đúc phi 355 x 11ly

Post..Thép ống đúc phi 457 x 14ly,thép ống đúc phi 355 x 11ly

Lưu
15.000 đ Phù Cát Lượt xem: 137 Ngày: 02-08-2017
Jk..Thép ống đúc đen phi 168,phi 219,phi 325,thép ống china phi 355

Jk..Thép ống đúc đen phi 168,phi 219,phi 325,thép ống china phi 355

Lưu
15.000 đ Phù Cát Lượt xem: 213 Ngày: 26-07-2017
A36..Thép ống hàn đường kính phi 650 x 9.53ly,phi 508

A36..Thép ống hàn đường kính phi 650 x 9.53ly,phi 508

Lưu
15.000 đ Hoài Nhơn Lượt xem: 147 Ngày: 19-07-2017
NJ45..Thép ống đúc sch40 phi 60,phi 76,phi 90,od 141,phi 168,od 219

NJ45..Thép ống đúc sch40 phi 60,phi 76,phi 90,od 141,phi 168,od 219

Lưu
15.000 đ Quy Nhơn Lượt xem: 234 Ngày: 17-07-2017
Thép ống đúc phủ sơn phi 219 x 8.18ly,phi 273,phi 325 sch40

Thép ống đúc phủ sơn phi 219 x 8.18ly,phi 273,phi 325 sch40

Lưu
15.000 đ Quy Nhơn Lượt xem: 238 Ngày: 17-07-2017
D9..Thép ống đúc phi 165,phi 133,phi 219,thép ống đúc sch40 phi 83

D9..Thép ống đúc phi 165,phi 133,phi 219,thép ống đúc sch40 phi 83

Lưu
15.000 đ Hoài Ân Lượt xem: 172 Ngày: 14-07-2017
UBER..Thép ống đúc nhúng kẽm phi 49,phi 90,phi 114,thép ống đúc od 273

UBER..Thép ống đúc nhúng kẽm phi 49,phi 90,phi 114,thép ống đúc od 273

Lưu
15.000 đ Hoài Nhơn Lượt xem: 126 Ngày: 05-07-2017
Tin..Thép ống phi 114 ,od 133,thép ống đúc phi 133 x 5ly,od 83,od 140

Tin..Thép ống phi 114 ,od 133,thép ống đúc phi 133 x 5ly,od 83,od 140

Lưu
15.000 đ An Nhơn Lượt xem: 61 Ngày: 30-06-2017