Rao vặt Mua bán

Thép ống đúc phi 355 /// thép ống đúc phi 406 sch40

Thép ống đúc phi 355 /// thép ống đúc phi 406 sch40

15.000 đ Hớn Quản Lượt xem: 191 Ngày: 19-07-2017
OD355/355.. Thép ống đúc đường kính phi 325,phi 406,phi 508,phi 355

OD355/355.. Thép ống đúc đường kính phi 325,phi 406,phi 508,phi 355

15.000 đ Bù Gia Mập Lượt xem: 150 Ngày: 18-07-2017
NJ114..Thép ống đúc phi 325,phi 355 ///thép ống đúc phi 406,phi 508 //

NJ114..Thép ống đúc phi 325,phi 355 ///thép ống đúc phi 406,phi 508 //

15.000 đ Đồng Phú Lượt xem: 249 Ngày: 17-07-2017
NJ76..Thép ống đúc đen phi 508 x 12.7ly,thép ống đúc phi 610,phi 355

NJ76..Thép ống đúc đen phi 508 x 12.7ly,thép ống đúc phi 610,phi 355

15.000 đ Bù Gia Mập Lượt xem: 251 Ngày: 17-07-2017
Nots..Thép ống đúc phi 178,thép ống phi 406,ống đúc sch40 phi 457

Nots..Thép ống đúc phi 178,thép ống phi 406,ống đúc sch40 phi 457

15.000 đ Bù Gia Mập Lượt xem: 189 Ngày: 10-07-2017
Bán màng chống thấm hdpe 0.2mm,0.3mm,0.5mm,0.75mm,1.0mm,1.5mm,2.0mm,th

Bán màng chống thấm hdpe 0.2mm,0.3mm,0.5mm,0.75mm,1.0mm,1.5mm,2.0mm,th

1.000 đ Đồng Xoài Lượt xem: 88 Ngày: 21-10-2017
Bán màng chống thấm hdpe 0.2mm,0.3mm,0.5mm,0.75mm,1.0mm,1.5mm,2.0mm,th

Bán màng chống thấm hdpe 0.2mm,0.3mm,0.5mm,0.75mm,1.0mm,1.5mm,2.0mm,th

Lưu
1.000 đ Đồng Xoài Lượt xem: 88 Ngày: 21-10-2017
19/09//Thép ống đúc sch40 12inch,thép ống đúc sch80 20inch (sch80)

19/09//Thép ống đúc sch40 12inch,thép ống đúc sch80 20inch (sch80)

Lưu
15.000 đ Hớn Quản Lượt xem: 181 Ngày: 19-09-2017
02.09//Thép ống phi 355 x 14inch,thép ống hàn nhập khẩu phi 610 x 24in

02.09//Thép ống phi 355 x 14inch,thép ống hàn nhập khẩu phi 610 x 24in

Lưu
15.000 đ Chơn Thành Lượt xem: 171 Ngày: 31-08-2017
Jk..Thép ống đúc phi 219 x 9.27ly,thép ống phủ sơn phi 325 x 9.53ly

Jk..Thép ống đúc phi 219 x 9.27ly,thép ống phủ sơn phi 325 x 9.53ly

Lưu
15.000 đ Bù Gia Mập Lượt xem: 216 Ngày: 26-07-2017
Jk..Thép ống  hàn đường kính 219,od 273,od 406,thép ống china phi 508,

Jk..Thép ống hàn đường kính 219,od 273,od 406,thép ống china phi 508,

Lưu
15.000 đ Bù Đăng Lượt xem: 207 Ngày: 26-07-2017
21a..Thép ống đúc đường kính 325,phi 355,phi 610 x 9.53ly

21a..Thép ống đúc đường kính 325,phi 355,phi 610 x 9.53ly

Lưu
15.000 đ Bù Đốp Lượt xem: 183 Ngày: 24-07-2017
Thép ống đúc phi 610,phi 508 sch40,ống đúc phi 325,phi 355

Thép ống đúc phi 610,phi 508 sch40,ống đúc phi 325,phi 355

Lưu
15.000 đ Phước Long Lượt xem: 74 Ngày: 24-07-2017
Thép ống đúc phi 219,ống thép đúc phi 610 x 9.53ly,thép ống phi 325 x

Thép ống đúc phi 219,ống thép đúc phi 610 x 9.53ly,thép ống phi 325 x

Lưu
15.000 đ Bù Gia Mập Lượt xem: 59 Ngày: 24-07-2017
Thép ống đúc phi 355 /// thép ống đúc phi 406 sch40

Thép ống đúc phi 355 /// thép ống đúc phi 406 sch40

Lưu
15.000 đ Hớn Quản Lượt xem: 191 Ngày: 19-07-2017
OD355/355.. Thép ống đúc đường kính phi 325,phi 406,phi 508,phi 355

OD355/355.. Thép ống đúc đường kính phi 325,phi 406,phi 508,phi 355

Lưu
15.000 đ Bù Gia Mập Lượt xem: 150 Ngày: 18-07-2017
NJ114..Thép ống đúc phi 325,phi 355 ///thép ống đúc phi 406,phi 508 //

NJ114..Thép ống đúc phi 325,phi 355 ///thép ống đúc phi 406,phi 508 //

Lưu
15.000 đ Đồng Phú Lượt xem: 249 Ngày: 17-07-2017
NJ76..Thép ống đúc đen phi 508 x 12.7ly,thép ống đúc phi 610,phi 355

NJ76..Thép ống đúc đen phi 508 x 12.7ly,thép ống đúc phi 610,phi 355

Lưu
15.000 đ Bù Gia Mập Lượt xem: 251 Ngày: 17-07-2017
Nots..Thép ống đúc phi 178,thép ống phi 406,ống đúc sch40 phi 457

Nots..Thép ống đúc phi 178,thép ống phi 406,ống đúc sch40 phi 457

Lưu
15.000 đ Bù Gia Mập Lượt xem: 189 Ngày: 10-07-2017