Rao vặt Mua bán

Thép ống đúc phi 355 /// thép ống đúc phi 406 sch40

Thép ống đúc phi 355 /// thép ống đúc phi 406 sch40

15.000 đ Hớn Quản Lượt xem: 162 Ngày: 19-07-2017
OD355/355.. Thép ống đúc đường kính phi 325,phi 406,phi 508,phi 355

OD355/355.. Thép ống đúc đường kính phi 325,phi 406,phi 508,phi 355

15.000 đ Bù Gia Mập Lượt xem: 124 Ngày: 18-07-2017
NJ114..Thép ống đúc phi 325,phi 355 ///thép ống đúc phi 406,phi 508 //

NJ114..Thép ống đúc phi 325,phi 355 ///thép ống đúc phi 406,phi 508 //

15.000 đ Đồng Phú Lượt xem: 225 Ngày: 17-07-2017
NJ76..Thép ống đúc đen phi 508 x 12.7ly,thép ống đúc phi 610,phi 355

NJ76..Thép ống đúc đen phi 508 x 12.7ly,thép ống đúc phi 610,phi 355

15.000 đ Bù Gia Mập Lượt xem: 224 Ngày: 17-07-2017
Nots..Thép ống đúc phi 178,thép ống phi 406,ống đúc sch40 phi 457

Nots..Thép ống đúc phi 178,thép ống phi 406,ống đúc sch40 phi 457

15.000 đ Bù Gia Mập Lượt xem: 165 Ngày: 10-07-2017
Jk..Thép ống đúc phi 219 x 9.27ly,thép ống phủ sơn phi 325 x 9.53ly

Jk..Thép ống đúc phi 219 x 9.27ly,thép ống phủ sơn phi 325 x 9.53ly

15.000 đ Bù Gia Mập Lượt xem: 190 Ngày: 26-07-2017
Jk..Thép ống đúc phi 219 x 9.27ly,thép ống phủ sơn phi 325 x 9.53ly

Jk..Thép ống đúc phi 219 x 9.27ly,thép ống phủ sơn phi 325 x 9.53ly

Lưu
15.000 đ Bù Gia Mập Lượt xem: 190 Ngày: 26-07-2017
Jk..Thép ống  hàn đường kính 219,od 273,od 406,thép ống china phi 508,

Jk..Thép ống hàn đường kính 219,od 273,od 406,thép ống china phi 508,

Lưu
15.000 đ Bù Đăng Lượt xem: 185 Ngày: 26-07-2017
21a..Thép ống đúc đường kính 325,phi 355,phi 610 x 9.53ly

21a..Thép ống đúc đường kính 325,phi 355,phi 610 x 9.53ly

Lưu
15.000 đ Bù Đốp Lượt xem: 157 Ngày: 24-07-2017
Thép ống đúc phi 610,phi 508 sch40,ống đúc phi 325,phi 355

Thép ống đúc phi 610,phi 508 sch40,ống đúc phi 325,phi 355

Lưu
15.000 đ Phước Long Lượt xem: 50 Ngày: 24-07-2017
Thép ống đúc phi 219,ống thép đúc phi 610 x 9.53ly,thép ống phi 325 x

Thép ống đúc phi 219,ống thép đúc phi 610 x 9.53ly,thép ống phi 325 x

Lưu
15.000 đ Bù Gia Mập Lượt xem: 35 Ngày: 24-07-2017
Thép ống đúc phi 355 /// thép ống đúc phi 406 sch40

Thép ống đúc phi 355 /// thép ống đúc phi 406 sch40

Lưu
15.000 đ Hớn Quản Lượt xem: 162 Ngày: 19-07-2017
OD355/355.. Thép ống đúc đường kính phi 325,phi 406,phi 508,phi 355

OD355/355.. Thép ống đúc đường kính phi 325,phi 406,phi 508,phi 355

Lưu
15.000 đ Bù Gia Mập Lượt xem: 124 Ngày: 18-07-2017
NJ114..Thép ống đúc phi 325,phi 355 ///thép ống đúc phi 406,phi 508 //

NJ114..Thép ống đúc phi 325,phi 355 ///thép ống đúc phi 406,phi 508 //

Lưu
15.000 đ Đồng Phú Lượt xem: 225 Ngày: 17-07-2017
NJ76..Thép ống đúc đen phi 508 x 12.7ly,thép ống đúc phi 610,phi 355

NJ76..Thép ống đúc đen phi 508 x 12.7ly,thép ống đúc phi 610,phi 355

Lưu
15.000 đ Bù Gia Mập Lượt xem: 224 Ngày: 17-07-2017
Nots..Thép ống đúc phi 178,thép ống phi 406,ống đúc sch40 phi 457

Nots..Thép ống đúc phi 178,thép ống phi 406,ống đúc sch40 phi 457

Lưu
15.000 đ Bù Gia Mập Lượt xem: 165 Ngày: 10-07-2017