Rao vặt Mua bán

2 đầu BÍCH PN25 + khớp nối mềm CTY Dân Đạt/ khớp nối mềm UK-S304

2 đầu BÍCH PN25 + khớp nối mềm CTY Dân Đạt/ khớp nối mềm UK-S304

900.000 đ Đăk Glei Lượt xem: 96 Ngày: 09-10-2017
Thép ống đúc phi 168 sch40 /// ống thép mạ kẽm phi 273 x 6.35ly

Thép ống đúc phi 168 sch40 /// ống thép mạ kẽm phi 273 x 6.35ly

15.000 đ Sa Thầy Lượt xem: 151 Ngày: 19-07-2017
NJ34..Thép ống đúc phi 90,phi 114,phi 141 x 4ly,thép ống sch20 phi 273

NJ34..Thép ống đúc phi 90,phi 114,phi 141 x 4ly,thép ống sch20 phi 273

15.000 đ Ngọc Hồi Lượt xem: 246 Ngày: 17-07-2017