Rao vặt Mua bán

Tin..Thép ống đúc od 406,thép ống phi 168,thép ống od 325 x 9.53ly,12l

Tin..Thép ống đúc od 406,thép ống phi 168,thép ống od 325 x 9.53ly,12l

15.000 đ Sông Hinh Lượt xem: 95 Ngày: 30-06-2017
Dân Đạt có bán khớp nối mềm SPRINKLER (PCCC)1"/ khop noi mem FM-201

Dân Đạt có bán khớp nối mềm SPRINKLER (PCCC)1"/ khop noi mem FM-201

8.000.000 đ Đông Hòa Lượt xem: 68 Ngày: 21-10-2017
Ren Con Lõm 2" Dân Đạt/ khớp nối mềm +2 đầu BÍCH ANSI 300/ VAN 2"

Ren Con Lõm 2" Dân Đạt/ khớp nối mềm +2 đầu BÍCH ANSI 300/ VAN 2"

900.000 đ Đông Hòa Lượt xem: 202 Ngày: 29-09-2017
Thép ống đúc phi 457 x 14.27ly, Thép ống hàn phi 457 x 6.35ly, Thép ốn

Thép ống đúc phi 457 x 14.27ly, Thép ống hàn phi 457 x 6.35ly, Thép ốn

12.000 đ Đồng Xuân Lượt xem: 120 Ngày: 18-09-2017
ARS.. Thép ống đúc phi 245 x 12ly,thép ống đúc phi 159 x 5ly

ARS.. Thép ống đúc phi 245 x 12ly,thép ống đúc phi 159 x 5ly

15.000 đ Sông Hinh Lượt xem: 186 Ngày: 07-08-2017
Dân Đạt có bán khớp nối mềm SPRINKLER (PCCC)1"/ khop noi mem FM-201

Dân Đạt có bán khớp nối mềm SPRINKLER (PCCC)1"/ khop noi mem FM-201

Lưu
8.000.000 đ Đông Hòa Lượt xem: 68 Ngày: 21-10-2017
Ren Con Lõm 2" Dân Đạt/ khớp nối mềm +2 đầu BÍCH ANSI 300/ VAN 2"

Ren Con Lõm 2" Dân Đạt/ khớp nối mềm +2 đầu BÍCH ANSI 300/ VAN 2"

Lưu
900.000 đ Đông Hòa Lượt xem: 202 Ngày: 29-09-2017
Thép ống đúc phi 457 x 14.27ly, Thép ống hàn phi 457 x 6.35ly, Thép ốn

Thép ống đúc phi 457 x 14.27ly, Thép ống hàn phi 457 x 6.35ly, Thép ốn

Lưu
12.000 đ Đồng Xuân Lượt xem: 120 Ngày: 18-09-2017
ARS.. Thép ống đúc phi 245 x 12ly,thép ống đúc phi 159 x 5ly

ARS.. Thép ống đúc phi 245 x 12ly,thép ống đúc phi 159 x 5ly

Lưu
15.000 đ Sông Hinh Lượt xem: 186 Ngày: 07-08-2017
ARS.   Thép ống china phi 273 x 5.56ly,thép ống phi 325 x 10.31ly

ARS. Thép ống china phi 273 x 5.56ly,thép ống phi 325 x 10.31ly

Lưu
15.000 đ Sông Hinh Lượt xem: 161 Ngày: 07-08-2017
Nots..Thép ống đúc phi 219 x 10.31ly,thép ống đúc phi 273 x 12.7ly

Nots..Thép ống đúc phi 219 x 10.31ly,thép ống đúc phi 273 x 12.7ly

Lưu
15.000 đ Sông Hinh Lượt xem: 172 Ngày: 10-07-2017
Tin..Thép ống đúc od 406,thép ống phi 168,thép ống od 325 x 9.53ly,12l

Tin..Thép ống đúc od 406,thép ống phi 168,thép ống od 325 x 9.53ly,12l

Lưu
15.000 đ Sông Hinh Lượt xem: 95 Ngày: 30-06-2017