Rao vặt Mua bán

Mssu..Thép ống đúc phi 219 sch40,thép ống đúc phi 406 sch80

Mssu..Thép ống đúc phi 219 sch40,thép ống đúc phi 406 sch80

15.000 đ Lệ Thủy Lượt xem: 182 Ngày: 04-07-2017
Thép ống kẽm seah phi 219 x 5.56ly,thép ống hàn phi 168 x 5.16ly

Thép ống kẽm seah phi 219 x 5.56ly,thép ống hàn phi 168 x 5.16ly

15.000 đ Quảng Trạch Lượt xem: 145 Ngày: 02-08-2017
Jk..Thép ống phủ sơn phi 508,phi 406 sch40,thép ống đúc phi 273 x 6.35

Jk..Thép ống phủ sơn phi 508,phi 406 sch40,thép ống đúc phi 273 x 6.35

15.000 đ Minh Hóa Lượt xem: 214 Ngày: 26-07-2017
Thép ống đúc phi 457 / d450,thép ống đúc 406 /d 400

Thép ống đúc phi 457 / d450,thép ống đúc 406 /d 400

15.000 đ Bố Trạch Lượt xem: 52 Ngày: 24-07-2017
A36..ống thép hàn phi 406,phi 168,phi 325.thép ống nhập khẩu phi 406

A36..ống thép hàn phi 406,phi 168,phi 325.thép ống nhập khẩu phi 406

15.000 đ Bố Trạch Lượt xem: 165 Ngày: 19-07-2017
D9..Thép ống đúc phi 457 sch40,ống thép mạ kẽm phi 325,phi 508

D9..Thép ống đúc phi 457 sch40,ống thép mạ kẽm phi 325,phi 508

15.000 đ Lệ Thủy Lượt xem: 210 Ngày: 14-07-2017
Thép ống kẽm seah phi 219 x 5.56ly,thép ống hàn phi 168 x 5.16ly

Thép ống kẽm seah phi 219 x 5.56ly,thép ống hàn phi 168 x 5.16ly

Lưu
15.000 đ Quảng Trạch Lượt xem: 145 Ngày: 02-08-2017
Jk..Thép ống phủ sơn phi 508,phi 406 sch40,thép ống đúc phi 273 x 6.35

Jk..Thép ống phủ sơn phi 508,phi 406 sch40,thép ống đúc phi 273 x 6.35

Lưu
15.000 đ Minh Hóa Lượt xem: 214 Ngày: 26-07-2017
Thép ống đúc phi 457 / d450,thép ống đúc 406 /d 400

Thép ống đúc phi 457 / d450,thép ống đúc 406 /d 400

Lưu
15.000 đ Bố Trạch Lượt xem: 52 Ngày: 24-07-2017
A36..ống thép hàn phi 406,phi 168,phi 325.thép ống nhập khẩu phi 406

A36..ống thép hàn phi 406,phi 168,phi 325.thép ống nhập khẩu phi 406

Lưu
15.000 đ Bố Trạch Lượt xem: 165 Ngày: 19-07-2017
D9..Thép ống đúc phi 457 sch40,ống thép mạ kẽm phi 325,phi 508

D9..Thép ống đúc phi 457 sch40,ống thép mạ kẽm phi 325,phi 508

Lưu
15.000 đ Lệ Thủy Lượt xem: 210 Ngày: 14-07-2017
Thép ống đúc phi 168 thép ống đúc phi 219 x 8.18ly

Thép ống đúc phi 168 thép ống đúc phi 219 x 8.18ly

Lưu
15.000 đ Minh Hóa Lượt xem: 155 Ngày: 12-07-2017
Mssu..Thép ống đúc nhập khẩu phi 406,phi 508,thép ống od 355,od 457

Mssu..Thép ống đúc nhập khẩu phi 406,phi 508,thép ống od 355,od 457

Lưu
15.000 đ Quảng Trạch Lượt xem: 162 Ngày: 04-07-2017
Mssu..Thép ống đúc phi 219 sch40,thép ống đúc phi 406 sch80

Mssu..Thép ống đúc phi 219 sch40,thép ống đúc phi 406 sch80

Lưu
15.000 đ Lệ Thủy Lượt xem: 182 Ngày: 04-07-2017