Rao vặt Mua bán

Jk..Thép ống đúc đường kính sch40 phi 325,phi 406,phi 273

Jk..Thép ống đúc đường kính sch40 phi 325,phi 406,phi 273

15.000 đ Hương Thủy Lượt xem: 208 Ngày: 26-07-2017
21a..Thép ống đúc phi 168, thép ống đúc phi 457  / d450 x 6.35ly x 6mm

21a..Thép ống đúc phi 168, thép ống đúc phi 457 / d450 x 6.35ly x 6mm

15.000 đ Hương Thủy Lượt xem: 137 Ngày: 24-07-2017
D9..Thép ống đúc nhập khẩu phi 610,thép ống china phi 114,phi 90

D9..Thép ống đúc nhập khẩu phi 610,thép ống china phi 114,phi 90

15.000 đ Phong Điền Lượt xem: 196 Ngày: 14-07-2017
Mssu..Thép ống đúc od 508,od 457,od 610,od 406,thép ống phi 355,

Mssu..Thép ống đúc od 508,od 457,od 610,od 406,thép ống phi 355,

150.000 đ Hương Trà Lượt xem: 197 Ngày: 04-07-2017
JAS..Thép ống đúc nhập khẩu phi 325 sch40,thép ống đúc phi 219 x 10.31

JAS..Thép ống đúc nhập khẩu phi 325 sch40,thép ống đúc phi 219 x 10.31

15.000 đ Hương Thủy Lượt xem: 232 Ngày: 10-08-2017
JAS..Thép ống đúc nhập khẩu phi 325 sch40,thép ống đúc phi 219 x 10.31

JAS..Thép ống đúc nhập khẩu phi 325 sch40,thép ống đúc phi 219 x 10.31

Lưu
15.000 đ Hương Thủy Lượt xem: 232 Ngày: 10-08-2017
Title..Thép ống hàn phi 355 x 6.35ly,thép ống đúc phi 168 x6ly

Title..Thép ống hàn phi 355 x 6.35ly,thép ống đúc phi 168 x6ly

Lưu
15.000 đ Hương Trà Lượt xem: 152 Ngày: 03-08-2017
Post..Thép ống hàn nhập khẩu phi 406 x 6.35ly phi 168

Post..Thép ống hàn nhập khẩu phi 406 x 6.35ly phi 168

Lưu
15.000 đ Nam Đông Lượt xem: 112 Ngày: 02-08-2017
Post..Thép ống kẽm hòa phát phi 141 x 3.96ly,ống kẽm phi 168 x 4.78ly,

Post..Thép ống kẽm hòa phát phi 141 x 3.96ly,ống kẽm phi 168 x 4.78ly,

Lưu
15.000 đ Hương Thủy Lượt xem: 124 Ngày: 02-08-2017
JB..Thép ống nhập khẩu phi 325 x 9.53ly,phi 355.phi 457

JB..Thép ống nhập khẩu phi 325 x 9.53ly,phi 355.phi 457

Lưu
15.000 đ Nam Đông Lượt xem: 173 Ngày: 01-08-2017
Jk..Thép ống đúc đường kính sch40 phi 325,phi 406,phi 273

Jk..Thép ống đúc đường kính sch40 phi 325,phi 406,phi 273

Lưu
15.000 đ Hương Thủy Lượt xem: 208 Ngày: 26-07-2017
21a..Thép ống đúc phi 168, thép ống đúc phi 457  / d450 x 6.35ly x 6mm

21a..Thép ống đúc phi 168, thép ống đúc phi 457 / d450 x 6.35ly x 6mm

Lưu
15.000 đ Hương Thủy Lượt xem: 137 Ngày: 24-07-2017
D9..Thép ống đúc nhập khẩu phi 610,thép ống china phi 114,phi 90

D9..Thép ống đúc nhập khẩu phi 610,thép ống china phi 114,phi 90

Lưu
15.000 đ Phong Điền Lượt xem: 196 Ngày: 14-07-2017
Mssu..Thép ống đúc od 508,od 457,od 610,od 406,thép ống phi 355,

Mssu..Thép ống đúc od 508,od 457,od 610,od 406,thép ống phi 355,

Lưu
150.000 đ Hương Trà Lượt xem: 197 Ngày: 04-07-2017