Giới thiệu về tin vip

Bạn muốn tạo sự chú ý cho tin đăng của mình, nhưng không có thời gian đẩy tin? Hãy yên tâm vì đã có hệ thống tin vip tại BảngTin.vn.

Đặc điểm của tin vip:
+ Luân phiên hiển thị ở trang chủ.
+ Luân phiên hiển thị ở đầu trang trong danh mục của Tỉnh / Thành phố tương ứng của tin đăng.
+ Với mỗi danh mục trong mỗi Tỉnh / Thành phố, sẽ có 18 vị trí vip.
+ Thời hạn của tin vip là 7 ngày, sau thời gian này thì tin vip sẽ trở thành tin thường.

Với tin vip, nếu muốn bạn vẫn có thể:
+ Đẩy tin vip như tin thông thường.
+ Trở thành tin nóng khi đẩy tin.
Có quá nhiều cách để tin đăng của bạn trở nên nổi bật tại BảngTin.vn!