Hệ thống nạp gold

+ Tin đăng của bạn sau khi được duyệt sẽ được hiển thị đầu tiên trong danh mục của tin đó.
+ Qua thời gian, tin của bạn sẽ bị các tin đăng sau đẩy xuống phía dưới.
+ Nếu muốn tin tiếp tục được hiển thị ở phía trên thì bạn cần đẩy tin, việc này sẽ tốn một lượng gold nhất định.
+ Để có gold, bạn cần nạp tiền vào tài khoản của bạn tại BảngTin.vn, hệ thống sẽ quy đổi số tiền được nạp ra lượng gold tương ứng.
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm nên:
  • Bạn sẽ nhận ngẫu nhiên từ 30 đến 100 gold miễn phí mỗi ngày (mời bạn bấm vào nút bên dưới để nhận).
  • Toàn bộ số gold miễn phí này sẽ bị mất khi tính năng nạp gold chính thức ra mắt.
Nhận gold miễn phí