Quy định đăng tin

Quy định về nội dung tin đăng

Để đăng tin lên Bangtin.vn, bạn phải đảm bảo các điều sau:

  • Nội dung không được liên quan đến sex, crack, chính trị, tôn giáo; các thông tin quảng cáo, rao vặt về rượu, thuốc lá, thịt thú rừng, vũ khí các loại, các sản phẩm nhái hoặc các sản phẩm giả của các hàng hoá khác, các mặt hàng quốc cấm khác.
  • Nội dung không được liên kết tới các website có nội dung xấu.
  • Không được niêm yết giá bằng vàng, ngoại tệ, chỉ được niêm yết giá tiền đồng Việt Nam. Giá niêm yết phải hợp lý.
  • Tiêu đề và mô tả của tin đăng: nhập Tiếng Việt chữ thường, có dấu, viết hoa đầu dòng, không viết tắt và dùng những ký tự đặc biệt. Trong tiêu đề không được nhập số điện thoại, tên website, và số kí tự viết hoa không được quá 30%.
  • Hình ảnh của tin đăng: phải là hình ảnh có liên quan đến nội dung tin. Hình ảnh phải rõ ràng, không bị mờ.
Các lý do tin bị từ chối:
  • Vi phạm về nội dung tin đăng như các mục đã nêu trên.
  • Tin đăng bị trùng lặp.
  • Tin đăng có thông tin không thống nhất / hợp lý.
  • Sai khu vực hoặc danh mục đăng tin.
  • Tin đăng về một sản phẩm nhưng không có hình ảnh.