Rao vặt Việc làm

Tạp Vụ

Tạp Vụ (17-12-2016)

Lưu

1.000 đ Bắc Kạn 217

Thợ Máy/ Gầm

Thợ Máy/ Gầm (03-12-2016)

Lưu

1.000 đ Bắc Kạn 102

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh (03-12-2016)

Lưu

7.000.000 đ Bắc Kạn 103

Giao Dịch Viên Mobifone

Giao Dịch Viên Mobifone (03-12-2016)

Lưu

5.000.000 đ Bắc Kạn 126