Rao vặt Việc làm

Nhân Viên Lái Xe Nâng - liên hệ ngay 02413699868(Ext: 131)

Nhân Viên Lái Xe Nâng - liên hệ ngay 02413699868(Ext: 131)

1.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 155 Ngày: 14-09-2017
Nhân Viên Lái Xe - liên hệ ngay 01682 800 866

Nhân Viên Lái Xe - liên hệ ngay 01682 800 866

5.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 39 Ngày: 26-09-2017
Nv lái xe - liên hệ ngay 01656 287 646

Nv lái xe - liên hệ ngay 01656 287 646

7.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 123 Ngày: 25-09-2017
Lái Xe Ô Tô Tải Hạng C - liên hệ ngay 0222.3.634 377 ( máy lẻ 375).

Lái Xe Ô Tô Tải Hạng C - liên hệ ngay 0222.3.634 377 ( máy lẻ 375).

1.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 124 Ngày: 24-09-2017
Nhân Viên Lái Xe - liên hệ ngay 02413.765.892

Nhân Viên Lái Xe - liên hệ ngay 02413.765.892

5.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 166 Ngày: 22-09-2017
Nhân Viên Phụ Xe Tải - liên hệ ngay 0961890150

Nhân Viên Phụ Xe Tải - liên hệ ngay 0961890150

7.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 104 Ngày: 21-09-2017
Nhân Viên Lái Xe - liên hệ ngay 01682800866

Nhân Viên Lái Xe - liên hệ ngay 01682800866

Lưu
5.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 39 Ngày: 26-09-2017
Nv lái xe - liên hệ ngay 01656287646

Nv lái xe - liên hệ ngay 01656287646

Lưu
7.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 123 Ngày: 25-09-2017
Lái Xe Ô Tô Tải Hạng C - liên hệ ngay 0222.3.634 377 ( máy lẻ 375).

Lái Xe Ô Tô Tải Hạng C - liên hệ ngay 0222.3.634 377 ( máy lẻ 375).

Lưu
1.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 124 Ngày: 24-09-2017
Nhân Viên Lái Xe - liên hệ ngay 02413765892

Nhân Viên Lái Xe - liên hệ ngay 02413765892

Lưu
5.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 166 Ngày: 22-09-2017
Nhân Viên Phụ Xe Tải - liên hệ ngay 0961890150

Nhân Viên Phụ Xe Tải - liên hệ ngay 0961890150

Lưu
7.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 104 Ngày: 21-09-2017
Nhân Viên Lái Xe Nâng - liên hệ ngay 0984503992

Nhân Viên Lái Xe Nâng - liên hệ ngay 0984503992

Lưu
5.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 158 Ngày: 21-09-2017
Cán Bộ Thi Công Điện Nước Dân Dụng Và Công Nghiệp

Cán Bộ Thi Công Điện Nước Dân Dụng Và Công Nghiệp

Lưu
1.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 128 Ngày: 21-09-2017
Nhân Viên Lái Xe Giao Hàng - liên hệ ngay 02412220008

Nhân Viên Lái Xe Giao Hàng - liên hệ ngay 02412220008

Lưu
5.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 147 Ngày: 20-09-2017
Thợ Điện - liên hệ ngay 02223761762

Thợ Điện - liên hệ ngay 02223761762

Lưu
7.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 194 Ngày: 20-09-2017
Thợ Hàn - liên hệ ngay 02223761762

Thợ Hàn - liên hệ ngay 02223761762

Lưu
5.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 199 Ngày: 20-09-2017
Công Nhân Trực Tiếp - liên hệ ngay 02223761762

Công Nhân Trực Tiếp - liên hệ ngay 02223761762

Lưu
5.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 164 Ngày: 20-09-2017
Thợ Hàn - liên hệ ngay 02223761762

Thợ Hàn - liên hệ ngay 02223761762

Lưu
7.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 220 Ngày: 20-09-2017
Nhân Viên Bảo Vệ/ Lao Động Phổ Thông - liên hệ ngay 01666199286

Nhân Viên Bảo Vệ/ Lao Động Phổ Thông - liên hệ ngay 01666199286

Lưu
5.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 248 Ngày: 19-09-2017
Lao Động Phổ Thông - liên hệ ngay 0948050020

Lao Động Phổ Thông - liên hệ ngay 0948050020

Lưu
1.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 225 Ngày: 19-09-2017
Nhân Viên Lái Xe Tải 1,25t Đến 16t. - liên hệ ngay 0985619174

Nhân Viên Lái Xe Tải 1,25t Đến 16t. - liên hệ ngay 0985619174

Lưu
12.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 94 Ngày: 16-09-2017
Lái Xe Bằng B2 - liên hệ ngay 01659882049

Lái Xe Bằng B2 - liên hệ ngay 01659882049

Lưu
5.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 91 Ngày: 14-09-2017
Bảo Vệ -  An Ninh - Vệ Sĩ - liên hệ ngay 0948885254

Bảo Vệ - An Ninh - Vệ Sĩ - liên hệ ngay 0948885254

Lưu
7.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 118 Ngày: 14-09-2017
Nhân Viên Lái Xe Nâng - liên hệ ngay 02413699868(Ext: 131)

Nhân Viên Lái Xe Nâng - liên hệ ngay 02413699868(Ext: 131)

Lưu
1.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 155 Ngày: 14-09-2017
Công Nhân - liên hệ ngay 0986123145

Công Nhân - liên hệ ngay 0986123145

Lưu
3.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 210 Ngày: 13-09-2017
Tuyên Nhân Viên Bảo Vệ Lương Cao (ăn ở) - liên hệ ngay 01252527479

Tuyên Nhân Viên Bảo Vệ Lương Cao (ăn ở) - liên hệ ngay 01252527479

Lưu
5.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 191 Ngày: 13-09-2017
Nhân Viên Bảo Vệ - liên hệ ngay 0987159645

Nhân Viên Bảo Vệ - liên hệ ngay 0987159645

Lưu
5.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 94 Ngày: 08-09-2017
Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị - liên hệ ngay 0984240088

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị - liên hệ ngay 0984240088

Lưu
3.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 179 Ngày: 08-09-2017