Rao vặt Việc làm

Kỹ Sư Cơ Khí - liên hệ ngay 0948050020

Kỹ Sư Cơ Khí - liên hệ ngay 0948050020

1.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 187 Ngày: 14-08-2017
Thợ Vận Hành Máy Phay Cơ, Máy CNC - liên hệ ngay 0948050020

Thợ Vận Hành Máy Phay Cơ, Máy CNC - liên hệ ngay 0948050020

1.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 160 Ngày: 14-08-2017
Nhân Viên Kĩ Thuật Máy Tính, Máy In - liên hệ ngay 0972724428/02223822816

Nhân Viên Kĩ Thuật Máy Tính, Máy In - liên hệ ngay 0972724428/02223822816

5.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 152 Ngày: 13-08-2017
Thợ Hàn Công Nghệ Cao 6g - liên hệ ngay 0972469627

Thợ Hàn Công Nghệ Cao 6g - liên hệ ngay 0972469627

7.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 259 Ngày: 09-08-2017
Nhân Viên Bốc Xếp - liên hệ ngay 0982537406

Nhân Viên Bốc Xếp - liên hệ ngay 0982537406

3.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 91 Ngày: 21-08-2017
Nhân Viên Bốc Xếp - liên hệ ngay 0982537406

Nhân Viên Bốc Xếp - liên hệ ngay 0982537406

Lưu
3.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 91 Ngày: 21-08-2017
Công Nhân Phòng Chất Lượng - liên hệ ngay 0968395411

Công Nhân Phòng Chất Lượng - liên hệ ngay 0968395411

Lưu
3.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 204 Ngày: 21-08-2017
Công Nhân In Hoa - liên hệ ngay 0978423916

Công Nhân In Hoa - liên hệ ngay 0978423916

Lưu
5.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 190 Ngày: 18-08-2017
*bảo Vệ Tòa Nhà Văn Phòng Khu Cầu Giấy - liên hệ ngay 0979555634

*bảo Vệ Tòa Nhà Văn Phòng Khu Cầu Giấy - liên hệ ngay 0979555634

Lưu
5.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 215 Ngày: 17-08-2017
Lái Xe - liên hệ ngay 0902088991/0222 3617085

Lái Xe - liên hệ ngay 0902088991/0222 3617085

Lưu
7.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 197 Ngày: 17-08-2017
Lái Xe Giao Hàng - liên hệ ngay 01649556585

Lái Xe Giao Hàng - liên hệ ngay 01649556585

Lưu
1.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 182 Ngày: 17-08-2017
Nhân Viên Lái Xe Giám Đốc. Cán Bộ Văn Phòng

Nhân Viên Lái Xe Giám Đốc. Cán Bộ Văn Phòng

Lưu
7.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 135 Ngày: 15-08-2017
Nhân Viên Bảo Vệ - liên hệ ngay 01656287646

Nhân Viên Bảo Vệ - liên hệ ngay 01656287646

Lưu
5.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 147 Ngày: 15-08-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật - liên hệ ngay 0988012058

Nhân Viên Kỹ Thuật - liên hệ ngay 0988012058

Lưu
1.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 143 Ngày: 15-08-2017
Công Nhân Kỹ Thuật - liên hệ ngay 0962066515

Công Nhân Kỹ Thuật - liên hệ ngay 0962066515

Lưu
1.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 120 Ngày: 15-08-2017
Lái Xe Bằng B - liên hệ ngay 01659882049

Lái Xe Bằng B - liên hệ ngay 01659882049

Lưu
5.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 165 Ngày: 14-08-2017
Nhân Viên Sửa Máy Bộ Phận SMT, Smps - liên hệ ngay 0976369170

Nhân Viên Sửa Máy Bộ Phận SMT, Smps - liên hệ ngay 0976369170

Lưu
7.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 181 Ngày: 14-08-2017
Thợ Tiện - liên hệ ngay 0948050020

Thợ Tiện - liên hệ ngay 0948050020

Lưu
1.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 210 Ngày: 14-08-2017
Kỹ Sư Cơ Khí - liên hệ ngay 0948050020

Kỹ Sư Cơ Khí - liên hệ ngay 0948050020

Lưu
1.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 187 Ngày: 14-08-2017
Thợ Vận Hành Máy Phay Cơ, Máy CNC - liên hệ ngay 0948050020

Thợ Vận Hành Máy Phay Cơ, Máy CNC - liên hệ ngay 0948050020

Lưu
1.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 160 Ngày: 14-08-2017
Nhân Viên Kĩ Thuật Máy Tính, Máy In - liên hệ ngay 0972724428/02223822816

Nhân Viên Kĩ Thuật Máy Tính, Máy In - liên hệ ngay 0972724428/02223822816

Lưu
5.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 152 Ngày: 13-08-2017
Thợ Hàn Công Nghệ Cao 6g - liên hệ ngay 0972469627

Thợ Hàn Công Nghệ Cao 6g - liên hệ ngay 0972469627

Lưu
7.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 259 Ngày: 09-08-2017
Tuyển Gấp Nhân Viên Marketing - Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Tuyển Gấp Nhân Viên Marketing - Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Lưu
7.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 164 Ngày: 08-08-2017
Công Nhân Sản Xuất - liên hệ ngay 0977826012

Công Nhân Sản Xuất - liên hệ ngay 0977826012

Lưu
7.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 161 Ngày: 08-08-2017
Tuyển Kỹ Sư Cơ Khí - liên hệ ngay 01645940246 /  01676186266

Tuyển Kỹ Sư Cơ Khí - liên hệ ngay 01645940246 / 01676186266

Lưu
12.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 170 Ngày: 08-08-2017
Tuyển Công Nhân Sản Xuất Theo Dây Chuyền

Tuyển Công Nhân Sản Xuất Theo Dây Chuyền

Lưu
7.000.000 đ Bắc Ninh Lượt xem: 173 Ngày: 08-08-2017