Rao vặt Việc làm

Giám Sát

Giám Sát (10-01-2017)

Lưu

3.000.000 đ Bến Tre 1887

Nhân Viên Phục Vụ

Nhân Viên Phục Vụ (09-01-2017)

Lưu

3.000.000 đ Bến Tre 2035

Kế Toán Tổng Hợp

Kế Toán Tổng Hợp (09-01-2017)

Lưu

5.000.000 đ Bến Tre 2171

Thợ Nấu

Thợ Nấu (09-01-2017)

Lưu

5.000.000 đ Bến Tre 2040

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Kỹ Sư Nông Nghiệp (30-12-2016)

Lưu

7.000.000 đ Bến Tre 2835

Nhân Viên Dự Án

Nhân Viên Dự Án (08-12-2016)

Lưu

5.000.000 đ Bến Tre 887