Rao vặt Việc làm

Phụ Xe - liên hệ ngay 0906520868

Phụ Xe - liên hệ ngay 0906520868

3.000.000 đ Hải Dương Lượt xem: 64 Ngày: 13-10-2017
Nhân Viên Lái Xe Tải Bằng B2 Trở Lên ,(Chấp Nhận Cả Bằng Mới)

Nhân Viên Lái Xe Tải Bằng B2 Trở Lên ,(Chấp Nhận Cả Bằng Mới)

12.000.000 đ Hải Dương Lượt xem: 103 Ngày: 09-10-2017
Lái Xe - liên hệ ngay 0989643675

Lái Xe - liên hệ ngay 0989643675

1.000 đ Hải Dương Lượt xem: 115 Ngày: 06-10-2017
Lái Xe Tải Giao Hàng - liên hệ ngay 0972809490

Lái Xe Tải Giao Hàng - liên hệ ngay 0972809490

7.000.000 đ Hải Dương Lượt xem: 87 Ngày: 03-10-2017
Nhân Viên Lái Xe - liên hệ ngay 0969.968.399

Nhân Viên Lái Xe - liên hệ ngay 0969.968.399

1.000 đ Hải Dương Lượt xem: 125 Ngày: 28-09-2017
Công Nhân Nhà Máy May - liên hệ ngay 02203 570 031 ext 114

Công Nhân Nhà Máy May - liên hệ ngay 02203 570 031 ext 114

1.000 đ Hải Dương Lượt xem: 159 Ngày: 25-09-2017
Cán Bộ Hồ Sơ M&e - liên hệ ngay 0972345447

Cán Bộ Hồ Sơ M&e - liên hệ ngay 0972345447

Lưu
1.000 đ Hải Dương Lượt xem: 24 Ngày: 18-10-2017
Công Nhân - liên hệ ngay 0220.3841745 hoặc 0982856779/ 0902089228

Công Nhân - liên hệ ngay 0220.3841745 hoặc 0982856779/ 0902089228

Lưu
5.000.000 đ Hải Dương Lượt xem: 72 Ngày: 18-10-2017
Lao Động Phổ Thông - liên hệ ngay 0971974184

Lao Động Phổ Thông - liên hệ ngay 0971974184

Lưu
5.000.000 đ Hải Dương Lượt xem: 124 Ngày: 16-10-2017
Lao Động Phổ Thông - liên hệ ngay 0974373982

Lao Động Phổ Thông - liên hệ ngay 0974373982

Lưu
7.000.000 đ Hải Dương Lượt xem: 74 Ngày: 13-10-2017
Phụ Xe - liên hệ ngay 0906520868

Phụ Xe - liên hệ ngay 0906520868

Lưu
3.000.000 đ Hải Dương Lượt xem: 64 Ngày: 13-10-2017
Nhân Viên Lái Xe Tải Bằng B2 Trở Lên ,(Chấp Nhận Cả Bằng Mới)

Nhân Viên Lái Xe Tải Bằng B2 Trở Lên ,(Chấp Nhận Cả Bằng Mới)

Lưu
12.000.000 đ Hải Dương Lượt xem: 103 Ngày: 09-10-2017
Lái Xe - liên hệ ngay 0989643675

Lái Xe - liên hệ ngay 0989643675

Lưu
1.000 đ Hải Dương Lượt xem: 115 Ngày: 06-10-2017
Lái Xe Tải Giao Hàng - liên hệ ngay 0972809490

Lái Xe Tải Giao Hàng - liên hệ ngay 0972809490

Lưu
7.000.000 đ Hải Dương Lượt xem: 87 Ngày: 03-10-2017
Nhân Viên Lái Xe - liên hệ ngay 0969968399

Nhân Viên Lái Xe - liên hệ ngay 0969968399

Lưu
1.000 đ Hải Dương Lượt xem: 125 Ngày: 28-09-2017
Công Nhân Nhà Máy May - liên hệ ngay 02203 570 031 ext 114

Công Nhân Nhà Máy May - liên hệ ngay 02203 570 031 ext 114

Lưu
1.000 đ Hải Dương Lượt xem: 159 Ngày: 25-09-2017
Lái Xe Tải - liên hệ ngay 0982982383

Lái Xe Tải - liên hệ ngay 0982982383

Lưu
5.000.000 đ Hải Dương Lượt xem: 172 Ngày: 22-09-2017
Tài Xế Lái Xe Tải 1,25t Đến 16t. - liên hệ ngay 0985619174

Tài Xế Lái Xe Tải 1,25t Đến 16t. - liên hệ ngay 0985619174

Lưu
10.000.000 đ Hải Dương Lượt xem: 140 Ngày: 21-09-2017
Nhân Viên Kinh Doanh - liên hệ ngay 02203.555.388 / 0913077021

Nhân Viên Kinh Doanh - liên hệ ngay 02203.555.388 / 0913077021

Lưu
1.000 đ Hải Dương Lượt xem: 144 Ngày: 20-09-2017
Nhân Viên Bảo Vệ - liên hệ ngay 0888132099

Nhân Viên Bảo Vệ - liên hệ ngay 0888132099

Lưu
5.000.000 đ Hải Dương Lượt xem: 229 Ngày: 20-09-2017
Công Nhân Lắp Đặt Linh Kiện Oto - liên hệ ngay 01654664774

Công Nhân Lắp Đặt Linh Kiện Oto - liên hệ ngay 01654664774

Lưu
6.000.000 đ Hải Dương Lượt xem: 131 Ngày: 18-09-2017
Tuyển Gấp Công Nhân Sản Xuất Sơn - liên hệ ngay 03203555155

Tuyển Gấp Công Nhân Sản Xuất Sơn - liên hệ ngay 03203555155

Lưu
5.000.000 đ Hải Dương Lượt xem: 126 Ngày: 14-09-2017
Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Đầu Ra - liên hệ ngay 03203782123

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Đầu Ra - liên hệ ngay 03203782123

Lưu
5.000.000 đ Hải Dương Lượt xem: 132 Ngày: 14-09-2017
Tuyển Nhân Viên Kiểm Tra Sản Phẩm Trước Khi Đưa Vào Line Sản Xuất

Tuyển Nhân Viên Kiểm Tra Sản Phẩm Trước Khi Đưa Vào Line Sản Xuất

Lưu
7.000.000 đ Hải Dương Lượt xem: 146 Ngày: 06-09-2017
Nhân Viên Lái Xe Tải Thùng Từ 1,25t-16t & Nam Phụ Xe

Nhân Viên Lái Xe Tải Thùng Từ 1,25t-16t & Nam Phụ Xe

Lưu
12.000.000 đ Hải Dương Lượt xem: 181 Ngày: 05-09-2017
Nhân Viên Lái Xe Phụ Xe - liên hệ ngay 0987015814

Nhân Viên Lái Xe Phụ Xe - liên hệ ngay 0987015814

Lưu
10.000.000 đ Hải Dương Lượt xem: 173 Ngày: 25-08-2017
Nhân Viên Lái Xe - liên hệ ngay 0971.754.599/ 02203899699

Nhân Viên Lái Xe - liên hệ ngay 0971.754.599/ 02203899699

Lưu
7.000.000 đ Hải Dương Lượt xem: 231 Ngày: 24-08-2017