Rao vặt Việc làm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh (13-01-2017)

7.000.000 đ Hải Dương 1572

Công Nhân Xây Dựng

Công Nhân Xây Dựng (23-01-2017)

5.000.000 đ Hải Dương 15

Nhân Viên Tín Dụng

Nhân Viên Tín Dụng (23-01-2017)

7.000.000 đ Hải Dương 17

Đầu Bếp

Đầu Bếp (23-01-2017)

5.000.000 đ Hải Dương 58

Công Nhân Cơ Khí

Công Nhân Cơ Khí (21-01-2017)

5.000.000 đ Hải Dương 284

Công Nhân Xây Dựng

Công Nhân Xây Dựng (23-01-2017)

Lưu

5.000.000 đ Hải Dương 15

Nhân Viên Tín Dụng

Nhân Viên Tín Dụng (23-01-2017)

Lưu

7.000.000 đ Hải Dương 17

Đầu Bếp

Đầu Bếp (23-01-2017)

Lưu

5.000.000 đ Hải Dương 58

Công Nhân Cơ Khí

Công Nhân Cơ Khí (21-01-2017)

Lưu

5.000.000 đ Hải Dương 284

Nhân Viên Mẫu Cứng

Nhân Viên Mẫu Cứng (19-01-2017)

Lưu

7.000.000 đ Hải Dương 581

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh (18-01-2017)

Lưu

7.000.000 đ Hải Dương 768

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Trưởng Nhóm Kinh Doanh (18-01-2017)

Lưu

10.000.000 đ Hải Dương 732

Kế Toán Bán Hàng

Kế Toán Bán Hàng (18-01-2017)

Lưu

7.000.000 đ Hải Dương 747

Quản Lý Nhân Sự

Quản Lý Nhân Sự (18-01-2017)

Lưu

12.000.000 đ Hải Dương 931

Nhân Viên QC

Nhân Viên QC (13-01-2017)

Lưu

5.000.000 đ Hải Dương 1584

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh (13-01-2017)

Lưu

7.000.000 đ Hải Dương 1572

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh (11-01-2017)

Lưu

5.000.000 đ Hải Dương 1751