Rao vặt Việc làm

Kĩ Thuật Sản Xuất - liên hệ ngay 04.37667640

Kĩ Thuật Sản Xuất - liên hệ ngay 04.37667640

12.000.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 104 Ngày: 20-10-2017
Nhân Viên Lái Xe Nâng - Quặp Giấy - liên hệ ngay 03213.997.904/ 0979473230

Nhân Viên Lái Xe Nâng - Quặp Giấy - liên hệ ngay 03213.997.904/ 0979473230

7.000.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 125 Ngày: 13-10-2017
Nhân Viên Lập Trình Và Vận Hành Máy CNC - liên hệ ngay 0949803987

Nhân Viên Lập Trình Và Vận Hành Máy CNC - liên hệ ngay 0949803987

6.000.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 112 Ngày: 12-10-2017
Kế Toán Xe - liên hệ ngay 0943889689

Kế Toán Xe - liên hệ ngay 0943889689

5.000.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 111 Ngày: 12-10-2017
Kế Toán - liên hệ ngay 0943889689

Kế Toán - liên hệ ngay 0943889689

5.000.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 93 Ngày: 12-10-2017
Cán Bộ Kỹ Thuật Sản Xuất - liên hệ ngay 0976493549

Cán Bộ Kỹ Thuật Sản Xuất - liên hệ ngay 0976493549

1.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 243 Ngày: 13-09-2017
Kĩ Thuật Sản Xuất - liên hệ ngay 043766764

Kĩ Thuật Sản Xuất - liên hệ ngay 043766764

Lưu
12.000.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 104 Ngày: 20-10-2017
Nhân Viên Lái Xe Nâng - Quặp Giấy - liên hệ ngay 03213.997.904/ 0979473230

Nhân Viên Lái Xe Nâng - Quặp Giấy - liên hệ ngay 03213.997.904/ 0979473230

Lưu
7.000.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 125 Ngày: 13-10-2017
Nhân Viên Lập Trình Và Vận Hành Máy CNC - liên hệ ngay 0949803987

Nhân Viên Lập Trình Và Vận Hành Máy CNC - liên hệ ngay 0949803987

Lưu
6.000.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 112 Ngày: 12-10-2017
Kế Toán Xe - liên hệ ngay 0943889689

Kế Toán Xe - liên hệ ngay 0943889689

Lưu
5.000.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 111 Ngày: 12-10-2017
Kế Toán - liên hệ ngay 0943889689

Kế Toán - liên hệ ngay 0943889689

Lưu
5.000.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 93 Ngày: 12-10-2017
Cán Bộ Kỹ Thuật Sản Xuất - liên hệ ngay 0976493549

Cán Bộ Kỹ Thuật Sản Xuất - liên hệ ngay 0976493549

Lưu
1.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 243 Ngày: 13-09-2017
Công Nhân Sản Xuất - liên hệ ngay 0904071713

Công Nhân Sản Xuất - liên hệ ngay 0904071713

Lưu
5.000.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 162 Ngày: 12-09-2017
Nhân Viên Kiểm Tra Tuân Thủ - liên hệ ngay 02213 714 480, 0977 707 469

Nhân Viên Kiểm Tra Tuân Thủ - liên hệ ngay 02213 714 480, 0977 707 469

Lưu
5.000.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 196 Ngày: 05-09-2017
Công Nhân Sản Xuất Dược - liên hệ ngay 0912805628

Công Nhân Sản Xuất Dược - liên hệ ngay 0912805628

Lưu
1.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 196 Ngày: 25-08-2017
Công Nhân Sản Xuất Dược - liên hệ ngay 0912805628

Công Nhân Sản Xuất Dược - liên hệ ngay 0912805628

Lưu
1.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 231 Ngày: 24-08-2017
Nhân Viên Thu Nợ Tại Nhà (hưng Yên) - liên hệ ngay 0903900392

Nhân Viên Thu Nợ Tại Nhà (hưng Yên) - liên hệ ngay 0903900392

Lưu
7.000.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 171 Ngày: 22-08-2017
Lao Động Phổ Thông - liên hệ ngay 0964418987

Lao Động Phổ Thông - liên hệ ngay 0964418987

Lưu
5.000.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 214 Ngày: 22-08-2017
Nhân Viên Cơ Khí (tiện, Phay) Máy Hàn, Cắt (không Hạn Chế Trình Độ)

Nhân Viên Cơ Khí (tiện, Phay) Máy Hàn, Cắt (không Hạn Chế Trình Độ)

Lưu
5.000.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 152 Ngày: 15-08-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật CNC - liên hệ ngay 0976982314

Nhân Viên Kỹ Thuật CNC - liên hệ ngay 0976982314

Lưu
7.000.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 155 Ngày: 15-08-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Khuôn Mẫu - liên hệ ngay 0976982314

Nhân Viên Kỹ Thuật Khuôn Mẫu - liên hệ ngay 0976982314

Lưu
7.000.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 189 Ngày: 14-08-2017
Tổ Trưởng Kỹ Thuật Cơ Điện - liên hệ ngay 0976982314

Tổ Trưởng Kỹ Thuật Cơ Điện - liên hệ ngay 0976982314

Lưu
1.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 201 Ngày: 14-08-2017
Công Nhân Thợ Điện - liên hệ ngay 03213942073/0904 290 125

Công Nhân Thợ Điện - liên hệ ngay 03213942073/0904 290 125

Lưu
7.000.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 175 Ngày: 14-08-2017
Kỹ Sư Bảo Trì - liên hệ ngay 01632904408

Kỹ Sư Bảo Trì - liên hệ ngay 01632904408

Lưu
1.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 243 Ngày: 09-08-2017
Thủ Kho - liên hệ ngay 01632904408

Thủ Kho - liên hệ ngay 01632904408

Lưu
1.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 264 Ngày: 09-08-2017
Nhân Viên Cơ Điện, Lương 10 - 15 Triệu - liên hệ ngay 01666337054

Nhân Viên Cơ Điện, Lương 10 - 15 Triệu - liên hệ ngay 01666337054

Lưu
10.000.000 đ Hưng Yên Lượt xem: 272 Ngày: 04-08-2017