Rao vặt Việc làm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh (23-01-2017)

Lưu

5.000.000 đ Kiên Giang 30

Nhân Viên Phục Vụ

Nhân Viên Phục Vụ (23-01-2017)

Lưu

3.000.000 đ Kiên Giang 15

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh (19-01-2017)

Lưu

5.000.000 đ Kiên Giang 652

Training Manager

Training Manager (17-01-2017)

Lưu

1.000 đ Kiên Giang 1023

Kế Toán

Kế Toán (10-01-2017)

Lưu

1.000 đ Kiên Giang 1929

Đầu Bếp

Đầu Bếp (10-01-2017)

Lưu

1.000 đ Kiên Giang 1884

Giám Sát Nhà Hàng

Giám Sát Nhà Hàng (09-01-2017)

Lưu

1.000 đ Kiên Giang 2064

Nhân Viên Lễ Tân

Nhân Viên Lễ Tân (09-01-2017)

Lưu

1.000 đ Kiên Giang 1955

Giám Sát Lễ Tân

Giám Sát Lễ Tân (09-01-2017)

Lưu

1.000 đ Kiên Giang 1936

Lễ Tân Khách Sạn

Lễ Tân Khách Sạn (06-01-2017)

Lưu

7.000.000 đ Kiên Giang 2370