Rao vặt Việc làm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh (22-12-2016)

Lưu

7.000.000 đ Lạng Sơn 3379

Trình Dược Viên ETC

Trình Dược Viên ETC (08-12-2016)

Lưu

5.000.000 đ Lạng Sơn 724

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh (07-12-2016)

Lưu

3.000.000 đ Lạng Sơn 835

Nhân Viên Bán Hàng

Nhân Viên Bán Hàng (07-12-2016)

Lưu

5.000.000 đ Lạng Sơn 901

Thợ Điện

Thợ Điện (07-12-2016)

Lưu

1.000 đ Lạng Sơn 952

Công Nhân

Công Nhân (07-12-2016)

Lưu

5.000.000 đ Lạng Sơn 986