Rao vặt Việc làm

Kế Toán Viên

Kế Toán Viên (17-01-2017)

Lưu

1.000 đ Ninh Bình 952

Nhân Viên Phục Vụ

Nhân Viên Phục Vụ (13-01-2017)

Lưu

3.000.000 đ Ninh Bình 1415

Nhân Viên Văn Phòng

Nhân Viên Văn Phòng (10-01-2017)

Lưu

5.000.000 đ Ninh Bình 1948

Nhân Viên Dự Án

Nhân Viên Dự Án (10-01-2017)

Lưu

1.000 đ Ninh Bình 1958

Công Nhân Bốc Xếp

Công Nhân Bốc Xếp (06-01-2017)

Lưu

3.000.000 đ Ninh Bình 2231

Kỹ Sư Ô Tô, Máy Xúc

Kỹ Sư Ô Tô, Máy Xúc (06-01-2017)

Lưu

5.000.000 đ Ninh Bình 2228

Công Nhân Vận Hành

Công Nhân Vận Hành (05-01-2017)

Lưu

3.000.000 đ Ninh Bình 2418

Cán Bộ Kinh Doanh

Cán Bộ Kinh Doanh (04-01-2017)

Lưu

7.000.000 đ Ninh Bình 2524

Trình Dược Viên

Trình Dược Viên (04-01-2017)

Lưu

12.000.000 đ Ninh Bình 2466

Kế Toán Viên

Kế Toán Viên (01-01-2017)

Lưu

1.000 đ Ninh Bình 2710