Rao vặt Việc làm

Công Nhân Cơ Lý, Lấy Mẫu - liên hệ ngay 02293.610.192

Công Nhân Cơ Lý, Lấy Mẫu - liên hệ ngay 02293.610.192

3.000.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 198 Ngày: 31-05-2017
Nhân Viên Viết Phiếu - liên hệ ngay 02293.610.192

Nhân Viên Viết Phiếu - liên hệ ngay 02293.610.192

3.000.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 199 Ngày: 31-05-2017
Kỹ Sư Điện (phòng Điện) - liên hệ ngay 02293.610.192

Kỹ Sư Điện (phòng Điện) - liên hệ ngay 02293.610.192

1.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 220 Ngày: 31-05-2017
Tuyển Gấp - Chuyên Viên Nhân Sự - Lương Cao

Tuyển Gấp - Chuyên Viên Nhân Sự - Lương Cao

1.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 250 Ngày: 17-05-2017
Tuyển Gấp Lái Xe Từ 1,25t Trở Lên Và Phụ Xe (Có Bổ Túc)

Tuyển Gấp Lái Xe Từ 1,25t Trở Lên Và Phụ Xe (Có Bổ Túc)

Lưu
10.000.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 238 Ngày: 29-07-2017
Phục Vụ Bàn ( Tuyển Gấp ) - liên hệ ngay 0946083083

Phục Vụ Bàn ( Tuyển Gấp ) - liên hệ ngay 0946083083

Lưu
4.000.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 234 Ngày: 17-07-2017
Tuyển Gấp Vị Trí Lái Xe,phụ Xe,làm Ngay Tại Ninh Bình

Tuyển Gấp Vị Trí Lái Xe,phụ Xe,làm Ngay Tại Ninh Bình

Lưu
10.000.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 166 Ngày: 17-07-2017
Tuyển Lái Xe Tải Và Phụ Xe,nhận Cả Bằng Mới Đi Làm Tại Ninh Bình

Tuyển Lái Xe Tải Và Phụ Xe,nhận Cả Bằng Mới Đi Làm Tại Ninh Bình

Lưu
10.000.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 152 Ngày: 11-07-2017
Nhân Viên Bảo Vệ - liên hệ ngay 0947141851

Nhân Viên Bảo Vệ - liên hệ ngay 0947141851

Lưu
5.000.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 169 Ngày: 06-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh - Phát Triển Thị Trường

Nhân Viên Kinh Doanh - Phát Triển Thị Trường

Lưu
7.000.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 119 Ngày: 20-06-2017
Nhân Viên Mua Sắm Vật Tư - liên hệ ngay 02293.610.192 SML 6101

Nhân Viên Mua Sắm Vật Tư - liên hệ ngay 02293.610.192 SML 6101

Lưu
5.000.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 417 Ngày: 13-06-2017
Công Nhân Cơ Khí - Px. Cơ Khí - liên hệ ngay 02293.610.192 SML 6101

Công Nhân Cơ Khí - Px. Cơ Khí - liên hệ ngay 02293.610.192 SML 6101

Lưu
3.000.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 271 Ngày: 04-06-2017
Công Nhân Vận Hành - Phòng Mỏ - liên hệ ngay 02293.610.192 SML 6101

Công Nhân Vận Hành - Phòng Mỏ - liên hệ ngay 02293.610.192 SML 6101

Lưu
3.000.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 277 Ngày: 04-06-2017
Công Nhân Bốc Xếp - Px. Đóng Bao - liên hệ ngay 02293.610.192 SML 6101

Công Nhân Bốc Xếp - Px. Đóng Bao - liên hệ ngay 02293.610.192 SML 6101

Lưu
3.000.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 291 Ngày: 04-06-2017
Công Nhân - liên hệ ngay 0977693191

Công Nhân - liên hệ ngay 0977693191

Lưu
1.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 278 Ngày: 03-06-2017
Công Nhân Vận Hành - liên hệ ngay 02293610192

Công Nhân Vận Hành - liên hệ ngay 02293610192

Lưu
3.000.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 216 Ngày: 31-05-2017
Công Nhân Cơ Lý, Lấy Mẫu - liên hệ ngay 02293610192

Công Nhân Cơ Lý, Lấy Mẫu - liên hệ ngay 02293610192

Lưu
3.000.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 198 Ngày: 31-05-2017
Nhân Viên Viết Phiếu - liên hệ ngay 02293610192

Nhân Viên Viết Phiếu - liên hệ ngay 02293610192

Lưu
3.000.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 199 Ngày: 31-05-2017
Kỹ Sư Điện (phòng Điện) - liên hệ ngay 02293610192

Kỹ Sư Điện (phòng Điện) - liên hệ ngay 02293610192

Lưu
1.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 220 Ngày: 31-05-2017
Tuyển Gấp - Chuyên Viên Nhân Sự - Lương Cao

Tuyển Gấp - Chuyên Viên Nhân Sự - Lương Cao

Lưu
1.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 250 Ngày: 17-05-2017
Kỹ Thuật May Mẫu Hàng May Mặc - liên hệ ngay 0229385999

Kỹ Thuật May Mẫu Hàng May Mặc - liên hệ ngay 0229385999

Lưu
1.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 298 Ngày: 17-05-2017
Kỹ Thuật Đi Theo Hàng May Mặc - liên hệ ngay 0229385999

Kỹ Thuật Đi Theo Hàng May Mặc - liên hệ ngay 0229385999

Lưu
1.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 302 Ngày: 11-05-2017
Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng - liên hệ ngay 0229385999

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng - liên hệ ngay 0229385999

Lưu
1.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 289 Ngày: 11-05-2017
Pho Quản Đốc Phân Xưởng May - liên hệ ngay 0229385999

Pho Quản Đốc Phân Xưởng May - liên hệ ngay 0229385999

Lưu
1.000 đ Ninh Bình Lượt xem: 296 Ngày: 11-05-2017