Rao vặt Việc làm

Thủ Kho

Thủ Kho (11-01-2017)

3.000.000 đ Quảng Nam 1228

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh (11-01-2017)

5.000.000 đ Quảng Nam 1198

Thợ May

Thợ May (11-01-2017)

3.000.000 đ Quảng Nam 1153

Nhân Viên Sale Lữ Hành

Nhân Viên Sale Lữ Hành (10-01-2017)

20.000.000 đ Quảng Nam 1306

Sales Manager

Sales Manager (19-01-2017)

Lưu

15.000.000 đ Quảng Nam 32

Kỹ Sư Vận Hành Máy

Kỹ Sư Vận Hành Máy (16-01-2017)

Lưu

5.000.000 đ Quảng Nam 605

Thủ Kho

Thủ Kho (11-01-2017)

Lưu

3.000.000 đ Quảng Nam 1228

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh (11-01-2017)

Lưu

5.000.000 đ Quảng Nam 1198

Thợ May

Thợ May (11-01-2017)

Lưu

3.000.000 đ Quảng Nam 1153

Nhân Viên Sale Lữ Hành

Nhân Viên Sale Lữ Hành (10-01-2017)

Lưu

20.000.000 đ Quảng Nam 1306

Thợ Nữ Trang

Thợ Nữ Trang (09-01-2017)

Lưu

1.000 đ Quảng Nam 1413

Nhân Viên Bán Hàng

Nhân Viên Bán Hàng (09-01-2017)

Lưu

5.000.000 đ Quảng Nam 1451