Rao vặt Việc làm

Thu Ngân - liên hệ ngay 0935 220 422

Thu Ngân - liên hệ ngay 0935 220 422

1.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 113 Ngày: 11-11-2017
Bảo Vệ - liên hệ ngay 0935 220 422

Bảo Vệ - liên hệ ngay 0935 220 422

1.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 117 Ngày: 11-11-2017
Tạp Vụ - liên hệ ngay 0935 220 422

Tạp Vụ - liên hệ ngay 0935 220 422

1.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 107 Ngày: 11-11-2017
Quản Lý Sản Xuất Ngành Hàng May Mặc - liên hệ ngay 02363679700

Quản Lý Sản Xuất Ngành Hàng May Mặc - liên hệ ngay 02363679700

15.000.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 117 Ngày: 10-11-2017
Nhân Viên Bảo Vệ - liên hệ ngay 0931.900.268

Nhân Viên Bảo Vệ - liên hệ ngay 0931.900.268

1.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 176 Ngày: 12-09-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch Lữ Hành (làm Việc Tại Huế)

Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch Lữ Hành (làm Việc Tại Huế)

1.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 191 Ngày: 06-09-2017
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Tại Thừa Thiên Huế - Lương 7-15tr/tháng

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Tại Thừa Thiên Huế - Lương 7-15tr/tháng

Lưu
12.000.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 136 Ngày: 10-01-2018
Nhân Viên Pha Chế Nhà Hàng King BBQ Tại Vincom Huế (sắp Khai Trương)

Nhân Viên Pha Chế Nhà Hàng King BBQ Tại Vincom Huế (sắp Khai Trương)

Lưu
4.000.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 109 Ngày: 06-01-2018
Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng King BBQ Tại Vincom Huế (sắp Khai Trương)

Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng King BBQ Tại Vincom Huế (sắp Khai Trương)

Lưu
4.000.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 109 Ngày: 05-01-2018
Nhân Viên Lễ Tân Toàn Thời Gian Nhà Hàng King BBQ Tại Vincom Huế

Nhân Viên Lễ Tân Toàn Thời Gian Nhà Hàng King BBQ Tại Vincom Huế

Lưu
4.000.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 108 Ngày: 05-01-2018
Nhân Viên An Ninh - liên hệ ngay 02343946679

Nhân Viên An Ninh - liên hệ ngay 02343946679

Lưu
1.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 129 Ngày: 14-12-2017
Nhân Viên Thu Ngân / Cashier - liên hệ ngay 02343946679

Nhân Viên Thu Ngân / Cashier - liên hệ ngay 02343946679

Lưu
1.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 151 Ngày: 14-12-2017
Nhân Viên Pha Chế ( Baritsta) - liên hệ ngay 02343946679

Nhân Viên Pha Chế ( Baritsta) - liên hệ ngay 02343946679

Lưu
1.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 139 Ngày: 14-12-2017
Lái Xe Cho Văn Phòng Cho Tổng Giám Đốc - liên hệ ngay 02343998999 ; 0905137238

Lái Xe Cho Văn Phòng Cho Tổng Giám Đốc - liên hệ ngay 02343998999 ; 0905137238

Lưu
5.000.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 112 Ngày: 02-12-2017
Lái Xe Bán Hàng - liên hệ ngay 0935547007

Lái Xe Bán Hàng - liên hệ ngay 0935547007

Lưu
1.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 154 Ngày: 24-11-2017
Trưởng Ca - liên hệ ngay 0935220422

Trưởng Ca - liên hệ ngay 0935220422

Lưu
5.000.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 116 Ngày: 11-11-2017
Thu Ngân - liên hệ ngay 0935220422

Thu Ngân - liên hệ ngay 0935220422

Lưu
1.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 113 Ngày: 11-11-2017
Bảo Vệ - liên hệ ngay 0935220422

Bảo Vệ - liên hệ ngay 0935220422

Lưu
1.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 117 Ngày: 11-11-2017
Tạp Vụ - liên hệ ngay 0935220422

Tạp Vụ - liên hệ ngay 0935220422

Lưu
1.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 107 Ngày: 11-11-2017
Quản Lý Sản Xuất Ngành Hàng May Mặc - liên hệ ngay 02363679700

Quản Lý Sản Xuất Ngành Hàng May Mặc - liên hệ ngay 02363679700

Lưu
15.000.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 117 Ngày: 10-11-2017
Nhân Viên Bảo Vệ - liên hệ ngay 0931900268

Nhân Viên Bảo Vệ - liên hệ ngay 0931900268

Lưu
1.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 176 Ngày: 12-09-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch Lữ Hành (làm Việc Tại Huế)

Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch Lữ Hành (làm Việc Tại Huế)

Lưu
1.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 191 Ngày: 06-09-2017
Thợ Đồng Sơn - liên hệ ngay 02343933596

Thợ Đồng Sơn - liên hệ ngay 02343933596

Lưu
3.000.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 175 Ngày: 14-08-2017
Quản Đốc Xưởng - liên hệ ngay 02343933596

Quản Đốc Xưởng - liên hệ ngay 02343933596

Lưu
5.000.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 175 Ngày: 14-08-2017
Công Nhân Xưởng Xẻ - liên hệ ngay 0968228664

Công Nhân Xưởng Xẻ - liên hệ ngay 0968228664

Lưu
5.000.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 297 Ngày: 09-08-2017
Nhân Viên Bán Hàng - liên hệ ngay 01635640539

Nhân Viên Bán Hàng - liên hệ ngay 01635640539

Lưu
3.000.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 244 Ngày: 07-08-2017
Nhân Viên Bảo Vệ - liên hệ ngay 0931900268

Nhân Viên Bảo Vệ - liên hệ ngay 0931900268

Lưu
1.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 155 Ngày: 05-08-2017
Nhân Viên Cố Vấn Dịch Vụ - liên hệ ngay 0905308189

Nhân Viên Cố Vấn Dịch Vụ - liên hệ ngay 0905308189

Lưu
1.000 đ T.Thiên Huế Lượt xem: 190 Ngày: 02-08-2017