Rao vặt Việc làm

Nhân Viên Thủ Kho - liên hệ ngay 0945848686

Nhân Viên Thủ Kho - liên hệ ngay 0945848686

1.000 đ Thái Bình Lượt xem: 165 Ngày: 06-10-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện - Điện Tử Viễn Thông

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện - Điện Tử Viễn Thông

7.000.000 đ Thái Bình Lượt xem: 173 Ngày: 06-10-2017
Nhân Viên Thủ Kho - liên hệ ngay 0227.3653867

Nhân Viên Thủ Kho - liên hệ ngay 0227.3653867

1.000 đ Thái Bình Lượt xem: 132 Ngày: 03-10-2017
Kỹ Sư Lập Trình,gia Công Máy Phay,máy Tiện CNC

Kỹ Sư Lập Trình,gia Công Máy Phay,máy Tiện CNC

1.000 đ Thái Bình Lượt xem: 138 Ngày: 03-10-2017
Nhân Viên Kế Toán - liên hệ ngay 0227.3653867

Nhân Viên Kế Toán - liên hệ ngay 0227.3653867

1.000 đ Thái Bình Lượt xem: 142 Ngày: 03-10-2017
Kỹ Sư Thiết Kế Khuôn Mẫu - liên hệ ngay 0227.3653867

Kỹ Sư Thiết Kế Khuôn Mẫu - liên hệ ngay 0227.3653867

1.000 đ Thái Bình Lượt xem: 123 Ngày: 03-10-2017
Lái Xe Tải Bằng C - liên hệ ngay 0915236122

Lái Xe Tải Bằng C - liên hệ ngay 0915236122

Lưu
5.000.000 đ Thái Bình Lượt xem: 133 Ngày: 02-01-2018
Thợ Lái Máy Xúc / Máy Ủi - liên hệ ngay 0963934898

Thợ Lái Máy Xúc / Máy Ủi - liên hệ ngay 0963934898

Lưu
1.000 đ Thái Bình Lượt xem: 131 Ngày: 29-12-2017
Công Nhân Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử - liên hệ ngay 0915678318

Công Nhân Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử - liên hệ ngay 0915678318

Lưu
7.000.000 đ Thái Bình Lượt xem: 136 Ngày: 30-11-2017
倉庫管理quản Lý Kho - liên hệ ngay 852-23603710

倉庫管理quản Lý Kho - liên hệ ngay 852-23603710

Lưu
7.000.000 đ Thái Bình Lượt xem: 156 Ngày: 30-11-2017
Lái Xe Bằng C - liên hệ ngay 0989187134

Lái Xe Bằng C - liên hệ ngay 0989187134

Lưu
5.000.000 đ Thái Bình Lượt xem: 139 Ngày: 22-11-2017
Bảo Vệ - liên hệ ngay 0936631619

Bảo Vệ - liên hệ ngay 0936631619

Lưu
5.000.000 đ Thái Bình Lượt xem: 204 Ngày: 20-11-2017
Chỉ Huy Trưởng Công Trường - liên hệ ngay 0913299733

Chỉ Huy Trưởng Công Trường - liên hệ ngay 0913299733

Lưu
1.000 đ Thái Bình Lượt xem: 110 Ngày: 17-11-2017
Công Nhân Kỹ Thuật - Lương 5-7 Triệu (đi Làm Ngay)

Công Nhân Kỹ Thuật - Lương 5-7 Triệu (đi Làm Ngay)

Lưu
5.000.000 đ Thái Bình Lượt xem: 88 Ngày: 11-11-2017
玩具廠工人công Nhân Nhà Máy Đồ Chơi - liên hệ ngay 852-23603710

玩具廠工人công Nhân Nhà Máy Đồ Chơi - liên hệ ngay 852-23603710

Lưu
3.000.000 đ Thái Bình Lượt xem: 160 Ngày: 23-10-2017
Tài Xế Xe Tải - liên hệ ngay 0945848686

Tài Xế Xe Tải - liên hệ ngay 0945848686

Lưu
5.000.000 đ Thái Bình Lượt xem: 174 Ngày: 10-10-2017
Nhân Viên Thủ Kho - liên hệ ngay 0945848686

Nhân Viên Thủ Kho - liên hệ ngay 0945848686

Lưu
1.000 đ Thái Bình Lượt xem: 165 Ngày: 06-10-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện - Điện Tử Viễn Thông

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện - Điện Tử Viễn Thông

Lưu
7.000.000 đ Thái Bình Lượt xem: 173 Ngày: 06-10-2017
Nhân Viên Thủ Kho - liên hệ ngay 02273653867

Nhân Viên Thủ Kho - liên hệ ngay 02273653867

Lưu
1.000 đ Thái Bình Lượt xem: 132 Ngày: 03-10-2017
Kỹ Sư Lập Trình,gia Công Máy Phay,máy Tiện CNC

Kỹ Sư Lập Trình,gia Công Máy Phay,máy Tiện CNC

Lưu
1.000 đ Thái Bình Lượt xem: 138 Ngày: 03-10-2017
Nhân Viên Kế Toán - liên hệ ngay 02273653867

Nhân Viên Kế Toán - liên hệ ngay 02273653867

Lưu
1.000 đ Thái Bình Lượt xem: 142 Ngày: 03-10-2017
Kỹ Sư Thiết Kế Khuôn Mẫu - liên hệ ngay 02273653867

Kỹ Sư Thiết Kế Khuôn Mẫu - liên hệ ngay 02273653867

Lưu
1.000 đ Thái Bình Lượt xem: 123 Ngày: 03-10-2017
Kế Toán Tổng Hợp - liên hệ ngay 02273653867

Kế Toán Tổng Hợp - liên hệ ngay 02273653867

Lưu
1.000 đ Thái Bình Lượt xem: 129 Ngày: 03-10-2017
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - liên hệ ngay 02273653867

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - liên hệ ngay 02273653867

Lưu
1.000 đ Thái Bình Lượt xem: 134 Ngày: 03-10-2017
Quản Đốc Phân Xưởng - liên hệ ngay 02273653867

Quản Đốc Phân Xưởng - liên hệ ngay 02273653867

Lưu
1.000 đ Thái Bình Lượt xem: 137 Ngày: 03-10-2017
Lái Xe Để Vận Chuyển Hàng Hóa - liên hệ ngay 0988360434

Lái Xe Để Vận Chuyển Hàng Hóa - liên hệ ngay 0988360434

Lưu
5.000.000 đ Thái Bình Lượt xem: 131 Ngày: 01-10-2017
Thợ tiện cnc - liên hệ ngay 0227.3653867 / 01686.829.586

Thợ tiện cnc - liên hệ ngay 0227.3653867 / 01686.829.586

Lưu
1.000 đ Thái Bình Lượt xem: 208 Ngày: 29-09-2017
Thợ Bảo Dưỡng Sửa Chữa - liên hệ ngay 0227.3653867 / 01686.829.586

Thợ Bảo Dưỡng Sửa Chữa - liên hệ ngay 0227.3653867 / 01686.829.586

Lưu
1.000 đ Thái Bình Lượt xem: 227 Ngày: 29-09-2017