Rao vặt Việc làm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Trưởng Nhóm Kinh Doanh (16-01-2017)

Lưu

12.000.000 đ Thái Nguyên 440

Giáo Viên

Giáo Viên (13-01-2017)

Lưu

1.000 đ Thái Nguyên 1033

Quản Lý Kho

Quản Lý Kho (11-01-2017)

Lưu

1.000 đ Thái Nguyên 1152

Quản Lý Sản Xuất

Quản Lý Sản Xuất (11-01-2017)

Lưu

1.000 đ Thái Nguyên 1218

Nhân Viên Tư Vấn

Nhân Viên Tư Vấn (01-01-2017)

Lưu

5.000.000 đ Thái Nguyên 2113